nasz kanal TV

Pogoda

Obsluga techniczna
ALFA TV

Historia

 • XIII w. - nazwa miasta pojawia się w źródłach pisanych
 • 1277 r. - rycerz Dobiesław z Otoka władający grodem nadaje Płotom prawa miejskie
 • XIV w. - bogate i zasobne miasto wielokrotnie zmienia suwerena, przechodząc jako lenno we władanie różnych szlacheckich rodów pomorskich. Dopiero w XV w. dzięki nadaniu księcia Bogusława X w wyłączne posiadanie otrzymuje Płoty ród Ostenów
 • 1465 r. - w zatargu z Kołobrzegiem mieszczanie kołobrzescy palą miasto i niszczą całkowicie drewniany zamek. Ze względu na drewnianą zabudowę miasta, Płoty płonęły jeszcze kilkakrotnie. Kolejne pożary miały miejsce w latach: Kolejne pożary miały miejsce w 1561, 1630, 1641, 1660, 1673, 1723, 1860. Największy miał miejsce w roku 1612, kiedy to spłonął m.in. kościół i plebania.
 • 1577 r. - jeden z braci Ostenów (Wedige Osten) sprzedaje swoją część miasta i posiadłości zamkowe rodzinie Blucherów
 • 1580 r.- Wedige Osten przystępuje do budowy drugiego zamku (tzw. nowego). Około 50 lat później syn Ostenów poślubia dziedziczkę posiadłości Blucherów i podzielony majątek ponownie staje się całością
 • Aż do XVIII w. Płoty były miastem prywatnym. Ostatni z rodu Ostenów Karl von der Osten zmarł w 1895 r. i dobra przeszły na krewnych z linii Bismarck Osten
 • 1638 r. - w czasie wojny trzydziestoletniej ludność zniszczonego i splądrowanego miasta dziesiątkuje zaraza. Na 450 mieszkańców zmarło ponad 200 osób
 • 1659 r. - podczas "Potopu Szwedzkiego" w Płotach stacjonował ze swoimi żołnierzami Stefan Czarnecki.
 • 1808 r. - w wyniku reformy Steina i Hardenberga Płoty uzyskały samorząd, wybierany przez ogół pełnoprawnych obywateli.
 • 1882 r. Płoty otrzymały połączenie kolejowe.
 • po 1870 r. - mieszkańcy nie zgadzają się na stacjonowanie w mieście szwadronu dragonów armii pruskiej. Petycję złożoną do króla motywują obawą o "bezpieczeństwo własnych córek". Władze królewskie poczuły się obrażone. Odtąd Płoty nigdy nie były brane pod uwagę jako miasto garnizonowe
 • 1892 r. założono Spółdzielnię Mleczarską, która stała się jedną z największych na Pomorzu. Wyroby mleczarskie przed I wojną światową wysyłano na dwór cesarski do Berlina.
 • 1893 r. - powstała Gazeta Lokalna (Plather Zeitung), która nieprzerwanie wychodziła do roku 1934. Drukowana była w miejscowej drukarni. Przełom XIX i XX w. Płoty przekształcają się w miasto nowoczesne. Przyczynia się do tego fakt, że stały się stacją węzłową linii kolejowych Szczecin - Kołobrzeg i Wysoka Kamieńska Runowo. W tym czasie zostaje wybudowany najbardziej nowoczesny dworzec kolejowy, a w roku 1924 uruchomiona zostaje automatyczna centrala telefoniczna W latach 30. XX w. były dwa hotele, jedna kawiarnia i cukiernia oraz dwa sklepy jubilerskie, wytwórnia makaronu, dwa tartaki, cegielnia i kopalnia kredy. Miasto się rozbudowywało i modernizowało. Zbudowano nowy kościół.
 • 5.03.1945 r. - 756 pułk 150 dywizji piechoty gen. mjr Szatiłowa przeszedł przez miasto. Kilka godzin później do miasta dotarli pierwsi polscy żołnierze 3 dywizji piechoty im. R. Traugutta. Jej sztab przez kilkanaście dni stacjonował w Nowym Zamku.
 • 24.04.1945 r. - przybywa pierwszy cywilny transport Polaków z terenów Niemiec. Pierwszymi osadnikami byli również Polacy, którzy pracowali na tych terenach jako pracownicy przymusowi. W połowie roku czynne już były: 4 sklepy rzeźnicze, 2 obuwnicze, 8 spożywczych, 5 zakładów fryzjerskich, 9 piekarni, 2 restauracje, 5 jadłodajni, 26 zakładów rzemieślniczych. W połowie czerwca uruchomiono pierwsze pociągi. W sierpniu zorganizowano szpital zakaźny na ok, 100 łóżek. Rozpoczęła również działalność poczta. W październiku 1945 r. nastąpiła inauguracja roku szkolnego. Miesiąc później uruchomiono przedszkole. W tym miesiącu również wyświęcono kościół parafialny. Przystąpiono do organizowania straży pożarnej.
 • Na początku 1946 r. uruchomiono mleczarnię, fabrykę makaronu, cegielnię, tartak parowy. W okresie 1945 - 2000 r. miasto podlega stałemu, acz zróżnicowanemu w zależności od uwarunkowań rozwojowi. Przybywa mieszkańców, rozwija się infrastruktura społeczna, przemysłowa i komunalna.
 • 1.07.1945 r. - otwarcie powszechnej szkoły w Mechowie (wówczas: Krzewie)
 • 1946 r. - powstaje klub sportowy "Kolejarz" (1947 r. - "Wicher", 1950 r. - Ludowy Zespół Sportowy, 111.1959 r. - "Polonia")
 • 01.1947 r. - powstaje punkt Opieki nad Matką i Dzieckiem
 • 1947 - powstaje Państwowe Technikum Rolnicze
 • 1.04.1948 r. - otwarcie Biblioteki Miejskiej
 • 1950 r. - rozpoczyna działalność Ośrodek Zdrowia (od 1953 r. - Przychodnia)
 • 1959 r. - rozpoczyna działalność Miejski Dom Kultury
 • 1.10.1965 r. - otwarcie Archiwum Państwowego
 • 1967 r. - zostaje przekazana do użytku Szkoła Podstawowa nr 2 w Płotach
 • 1980 r. - powstanie NSZZ Solidarność na terenie Gminy Płoty. Z inicjatywy związku wybudowana została Grota Matki Bożej przy ulicy Dworcowej, szczególne miejsce dla wielu mieszkańców miasta.
 • 29.03.1982 r. - powstanie Spółdzielni Mieszkaniowej "Gryf" w Płotach
 • 12.1992 r. - Pierwsze wydanie "Gazety Lokalnej"
 • 10.07.1994 r. - I Giełda Zespołów i Solistów "O Dębową Sztachetkę" 03.05.1995 r. - nadanie sztandaru dla Koła Sybiraków
 • 6.09.1996 r. - Otwarcie SP Nr 3 w Płotach
 • 27.09.1997 r. - 1 Euroregionalny Bieg Uliczny "O Sztachetkę"
 • 25.10.1997 r. - podpisanie partnerskiej umowy pomiędzy Płotami a niemieckim miastem Niebull
 • 9.07.2001 r. - otwarcie nowoczesnej oczyszczalni ścieków
 • 18.04.2003 r. - Powstanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP w Płotach
 • 18.09.2003 r. - z okazji 100-lecia budowy Kościoła w Płotach ks. abp Zygmunt Kamiński dokonał Konsekracji Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach
 • czerwiec 2005 r. - drużyna trampkarzy Polonii Płoty zajęła 3 miejsce w rozgrywkach ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego "Piłkarska Kadra Czeka".

.