nasz kanal TV

Pogoda

Obsluga techniczna
ALFA TV

Stary Zamek

Jednoznacznie nie można podać daty rozpoczęcia budowy zamku. Analiza stylistyczna pozwala ocenić budowę na ok. 1540-1550 rok. Pod koniec wieku zdecydowano się na generalną modernizację zamku w stylu renesansowym. Zburzono część średniowiecznej wieży i wstawiono w to miejsce czterozabiegową klatkę schodową z niszami w środkowym słupie. Przebudowa zakończona została jeszcze przed rokiem 1613. Na losach zamku fatalnie zaważyła wojna 7-letnia. Szczególnie rok 1761. W Płotach stacjonowały wojska carskie.

W zamku urządzono kwaterę. Po wojnie Ostenowie zrezygnowali z użytkowania starego zamku. Stary zamek przeznaczono w XIX wieku na szkołę i internat dla dzieci trudnych i opuszczonych.

W roku 1860 pożar strawił większość zabudowy miasta. Część uratowanego majątku mieszczanie przenieśli do ocalałego zamku. Wówczas jedno z "trudniejszych" dzieci podpaliło zamek. Udało się uratować jedynie parter. Od tego czasu zamek z prowizorycznym dachem i oknami zabitymi deskami stał opuszczony do okresu II wojny światowej. Dopiero po wojnie, w roku 1956 władze państwowe przeprowadziły kapitalny remont budynku umożliwiający jego dalsze użytkowanie. W roku 1957 rozpoczęto rekonstrukcję ubytków i trwałe zabezpieczenie murów przy pomocy stałego dachu. W sto lat po nieszczęsnym pożarze zamek objęło Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Szczecinie. Adoptowano obiekt na cele kulturalne - archiwum i bibliotekę.

 


Wyświetl większą mapę

.