nasz kanal TV

Pogoda

Obsluga techniczna
ALFA TV

Turystyka

Podstawowymi walorami terenów wokół Plot są: dostępność komunikacyjna, zalety środowiska przyrodniczego oraz zabytki architektury. Najważniejsze zalety turystyczne miasta to:

  • Położenie na dogodnych szlakach komunikacyjnych; przez Płoty przebiegają drogi Szczecin - Gdańsk i Świebodzin - Trzebiatów oraz połączenia kolejowe Szczecin – Kołobrzeg.
  • Okolice miasta posiadają bardzo atrakcyjny krajobraz; teren o charakterze rolniczym stwarza doskonałe warunki do wypoczynku, powietrze jest bowiem stosunkowo czyste, ze względu na brak większych zakładów przemysłowych.
  • O zaletach krajoznawczych stanowią głównie park i dwa zamki oraz grodzisko wczesnośredniowieczne w widłach Regi i Rekowy, majdan grodu z XIII w. nad Regą, przy ul. Wodnej, pałac rodziny von Bismarck - Osten przy ul. I Armii Wojska Polskiego (tzw. „żółta szkoła")' i neogotycki kościół z lat 1902 -1904, wg projektu Schmidta z Löcknitz

Przewodniki po regionie: