nasz kanal TV

Pogoda

Obsluga techniczna
ALFA TV

Elżbieta Charkiewicz

Elżbieta Charkiewicz

wykształcenie - wyższe magisterskie ekonomiczne
przez wiele lat pracowała jako Główny Księgowy
w oświacie.
Od 2003 pełni funkcję Skarbnika Gminy
i jest odpowiedzialna za sprawy z zakresu:

  • polityki finansowej gminy,

  • obsługi finansowo - księgowej Urzędu,

  • nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem budżetu,

  • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

  • współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku podstawowego, lokat, kredytów i pożyczek

  • prowadzenie ewidencji udzielanych przez Gminę poręczeń i gwarancji,

  • uczestnictwo w pracach organów gminy.


Skarbnik bezpośrednio nadzoruje następujące referaty Urzędu:

  1. Referat budżetowy.

  2. Referat podatkowy.