nasz kanal TV

Pogoda

Obsluga techniczna
ALFA TV

Rezerwat przyrody Wrzosowisko Sowno

Rezerwat przyrody "Wrzosowisko Sowno" - florystyczny, o powierzchni 39,27 ha, utworzony 21 lipca 1977, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Płoty, 2,5 km na zachód-północny zachód od Płotów, na północnym skraju drogi nr "108" (Płoty-Golczewo).Celem ochrony jest zachowanie zróżnicowanej roślinności torfowiska przejściowego w niecce postglacjalnej oraz złoża torfu wytworzonego w długotrwałym procesie lądowienia zbiornika wodnego. Cenne wrzosowiska, mszary i mechowiska z bogatą florą, m.in:

  • Wrzosiec bagienny (Erica tetralix)

 

  • turzycą pchlą (Carex pulicaris)

  

Źródła

    * Kosacki Jerzy, Kucharski Bogdan, Pomorze Zachodnie i Środkowe. Przewodnik, Sport i Turystyka, Warszawa 2001, ISBN 83-7200-583-4
    * Rozporządzenie Nr 38/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17.09.2008, w: Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 81, Szczecin, dnia 26.09.2008, poz. 1749.