nasz kanal TV

Pogoda

Obsluga techniczna
ALFA TV

OSP Płoty

Eliminacje Powiatowe OTWP - Trzebiatów - 28 marca 2015 r.

W sobotę 28 marca 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Z. Herberta w Trzebiatowie Starosta Gryficki Kazimierz Sać, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gryficach wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Gryficach oraz Zarządem Miejsko – Gminnym OSP RP w Trzebiatowie zorganizował Eliminacje Powiatowe OTWP. Dzięki uprzejmości Dyrekcji wspomnianej Szkoły i operatywności druhów ochotników z OSP Trzebiatów eliminacje powiatowe przebiegały w doskonałych nastrojach. Z 6 gmin powiatu gryfickiego do naszego Zarządu Powiatowego wpłynęło 70 zgłoszeń laureatów gminnych eliminacji w trzech kategoriach wiekowych. Jury,pod kierownictwem bryg. Dariusza Sobczyka Komendanta Powiatowego PSP w Gryficach przeprowadziło eliminacje pisemne a następnie finał ustny.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajął:

Szymon Sienkiewicz – z OSP Trzygłów gm. Gryfice - 49 pkt

W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajął:

Marcin Wójtowicz - z Gimnazjum w Gryficach - 49 pkt.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął:

Przemysław Skoneczny – OSP Trzebiatów - 40 pkt.

Współorganizatorami eliminacji i fundatorami nagród dla uczestników byli: Starosta Gryficki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Nadleśnictwo Gryfice.

Zaproszenie na Powiatowe Eliminacje przyjęli i osobiście przybyli znamienici goście:

Pan Radosław Mackiewicz – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie,

Pan Stefan Warcholak - Zastępca Burmistrza Trzebiatowa,

Pan Piotr Sztuk - Leśniczy Nadleśnictwo Gryfice,

Pani Dorota Tarczyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Płotach,

Pani Jadwiga Jaworska - Dyrektor ZSP im. Z. Herbetra w Trzebiatowie.

Podziękowania za ogromny wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie eliminacji składamy Panu mjr Wrońskiemu opiekunowi klas mundurowych w ZSP im Z. Herbetra w Trzebiatowie, dh Marianowi Sobczakowi Komendantowi Gminnemu OSP Trzebiatów, dh Wiesławowi Oleszczuk za przygotowanie wystawy strażackiego taboru samochodowego (miniatur) oraz młodzieży klas mundurowych, druhom z OSP i JW. w Trzebiatowie.

Dziękujemy nauczycielom, opiekunom, komendantom gminnym, naczelnikom i prezesom OSP za przygotowanie młodzieży zarówno do eliminacji gminnych jak i powiatowych.

 

Opracował. F.G.

W załączeniu mała galeria zdjęć z przebiegu eliminacji: