nasz kanal TV

Pogoda

Obsluga techniczna
ALFA TV

Mikroporady.pl

Mikroporady.pl powstały i są  rozwijane  w ramach  Projektu wspierania rozwoju mikro firm Akademii Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości  Fundacji  dr Bogusława Federa  

Więcej o działalności  Fundacji: http://wiedza3g.pl/

Serwis dostarcza bezpłatnego wsparcia na każdym etapie działalności gospodarczej,
od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia.

Zawartość Serwisu ma różne powiązania: wzory dokumentów do pobrania, edytowania
i samodzielnego dostosowania do własnych potrzeb (umowy i regulaminy w wielu wariantach i wersjach ) są powiązane z rekomendacjami , poradami i instrukcjami.

Wzory dokumentów (Umowy i Regulaminy) oraz rekomendacje, porady i instrukcje można znaleźć zarówno w etapach działalności firmy jak też są przypisane merytorycznie do kategorii: zatrudnianie, zarządzanie, administracja, podatki i rachunkowość, promocja
i reklama, IT, prowadzenie działalności.

Wszystkie treści są przygotowywane i aktualizowane   przez zespół prawników Kancelarii Juris i ekspertów z dziedziny zarządzania.

Więcej o serwisie: http://mikroporady.pl/o-serwisie.html :

·  wszystkie dostępne wzory umów i regulaminy są  opracowane  w kilku wariantach lub/i wersjach (do samodzielnego wyboru)  są łatwe do pobrania w programie Word do dalszego edytowania na własne potrzeby,

·  w celu dokonania właściwego wyboru i poprawnego oraz właściwego  dostosowania do prowadzonej działalności wzory umów, regulaminy, instrukcje, porady są zaopatrzone w uwagi, komentarze i aktualne orzecznictwo prawne - ważne punkty
w umowach i  regulaminach, instrukcjach i poradach posiadają linki do uwag, komentarzy i  orzecznictwa - co w istocie jest poradą, w zakresie podjęcia właściwej decyzji i dokonania trafnego wyboru przez mikro przedsiębiorców,

·  użytkownicy dostają  dostęp do ważnych zasobów  w sieci  bezpośrednio powiązanych i uzupełniających treści serwisu

·  użytkownicy otrzymują bezpłatnie kazusy prawne jako  „przykład z życia” obrazujący rozstrzygnięcia prawne w ważnych kwestiach np.: http://mikroporady.pl/zarzadzanie/item/80-przyklad-z-zycia-tajemnica-przedsiębiorcy-musi-dotyczyć-informacji-rzeczywiście-chronionej.html
http://mikroporady.pl/zatrudnianie/item/85-przyklad-z-zycia-zawarcie-trzeciej-z-rzedu-umowy-zlecenia-zastepujacej-umowe-o-prace.html
http://mikroporady.pl/zatrudnianie/item/86-przyklad-z-zycia-czesciowa-niezdolnosc-do-wykonywania-pracy.html

·  użytkownicy otrzymują bezpłatnie porady w formie krótkich wytycznych np. http://mikroporady.pl/zatrudnianie/item/87-rekomendacja-interview-z-przyszłym-pracownikiem-30-pytań-które-musisz-zadać-kandydatowi-do-pracy.html

·  zarejestrowani użytkownicy otrzymują  cotygodniowy dostęp do Biuletynu Aktualizacyjnego –treści serwisu są co tydzień aktualizowanie  o nowe wzory umów, regulaminy, instrukcje, porady  zgodnie z  aktualnie obowiązującym stanem prawnym 

·  dostęp do wzorów umów i regulaminów ( dokumenty do pobrania i samodzielnego edytowania) oraz uwag, komentarzy i orzecznictwa w całym serwisie  jest bezpłatny po zarejestrowaniu

·  dostęp do porad ,instrukcji ,rekomendacji jest bezpłatny bez potrzeby rejestracji
  Mikroporady.pl to:

·  ponad 700 wyjaśnień, uwag, komentarzy prawnych i orzeczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

·  ponad 110 wzorów dokumentów w wielu wariantach i wersjach do natychmiastowego zastosowania do bezpłatnego pobrania,

·  ponad 40 rodzajów umów niezbędnych dla prowadzenia mikro i małej firmy, przydatnych na każdym etapie prowadzenia firmy,

·  20 rekomendacji, porad i instrukcji przygotowanych przez ekspertów z dziedziny prawa, zarządzania, marketingu i innych, uwzględniających specyfikę prowadzenia małej firmy.
  Mikroporady.pl zawierają treści dotyczące m.in. następujących zagadnień:

·  rejestracja przedsiębiorcy - wybór formy,

·  uruchomienie przedsiębiorstwa - podstawowe regulacje wewnętrzne,

·  zatrudnianie - w tym umowa o prace sezonowe, w niepełnym wymiarze, na zlecenie, o dzieło,

·  wybór formy ksiąg rachunkowych/dokumentacji,

·  wybór opodatkowania,

·  ochrona i zarządzanie informacją, ochrona danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorcy,

·  standardowe umowy w działalności,

·  marketing i promocja,

·  korzystanie z Internetu,

·  zarządzanie i administracja,

·  ubezpieczenia,

·  ściąganie wierzytelności, restrukturyzacja długu,

·  sądy polubowne, ugody, mediacja arbitraż,

·  postępowanie pojednawcze, uproszczone, nakaz zapłaty,

·  zawieszenie, likwidacja,

·  tytuły egzekucyjne, wykonawcze, egzekucje.
Wersja mobilna serwisu 

Wersja mobilna, dostępna pod adresem http://m.mikroporady.pl działa na wszystkich najpopularniejszych smartphone'ach.