nasz kanal TV

Pogoda

Obsluga techniczna
ALFA TV

Miasta Partnerskie

 


Niebüll
OŚWIADCZENIE
o współpracy miast PŁOTY I NIEBÜLL

Pragnąc umocnić więzy przyjaźni i partnerstwa między obydwoma miastami niniejszym
O ś w i a d c z e n i e m określają zakres wzajemnych stosunków.

Burmistrzowie uzgadniają, że na szczeblu władz miasta współpraca urzeczywistniać się będzie głównie poprzez:

1. Propagowanie wśród mieszkańców obu miast idei przyjaźni i współpracy.

2. Udzielanie wsparcia i pomocy instytucjom, organizacjom, osobom zainteresowanym współpracą w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.

3. Wymianę delegacji miast.

Zakłady, instytucje i organizacje nawiązują w ramach swoich możliwości współpracę w oparciu o odrębne porozumienia informując o ich zawarciu swoje władze miejskie.

Oświadczenie  podpisano w Płotach dnia 25 października 1997 roku.